Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương từ trần

Ông Nguyễn Đình Hương có nhiều cống hiến trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng- Ảnh Việt Dũng.
Ông Nguyễn Đình Hương có nhiều cống hiến trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng- Ảnh Việt Dũng.
Ông Nguyễn Đình Hương có nhiều cống hiến trong ngành Tổ chức Xây dựng Đảng- Ảnh Việt Dũng.
Lên top