Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kỷ luật

Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng - Ảnh tư liệu.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng - Ảnh tư liệu.
Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng - Ảnh tư liệu.
Lên top