Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên từ trần

Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên
Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên
Lên top