Nguyên Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TPHCM bị cách tất cả các chức vụ

Ông Phạm Văn Thông (trái) bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Ảnh: VNF
Ông Phạm Văn Thông (trái) bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Ảnh: VNF
Ông Phạm Văn Thông (trái) bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Ảnh: VNF
Lên top