Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp lý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII ngày 27.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp lý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII ngày 27.9. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp lý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII ngày 27.9. Ảnh: TTXVN
Lên top