Nguyễn Cơ Thạch: Người đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam thời Đổi mới

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: BNG
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: BNG
Lên top