Nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng: “Tôi đã sai”

Ông Nguyễn Chiến Thắng.
Ông Nguyễn Chiến Thắng.
Ông Nguyễn Chiến Thắng.
Lên top