Nguyên Chủ tịch Nước vận động tặng "mắt thần" giúp ngư dân yên tâm bám biển

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động để trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân tỉnh Bình Định trong đợt này gần 30 tỉ đồng. Ảnh: N.T
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động để trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân tỉnh Bình Định trong đợt này gần 30 tỉ đồng. Ảnh: N.T
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động để trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân tỉnh Bình Định trong đợt này gần 30 tỉ đồng. Ảnh: N.T
Lên top