Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm ngư dân Quảng Ngãi