Nguyên Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng được bầu giữ danh Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng

Nguyên Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng giữ chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng giữ chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Nguyên Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng giữ chức danh Chủ tịch HĐND Đà Nẵng. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top