Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền trở thành Chủ tịch Hội Người cao tuổi