Người Việt Nam ở nước ngoài muốn là đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh