Người vác tù và ở Lại Sơn

Anh Tài hỏi thăm bà con nuôi cá lồng bè ở Bãi Giếng. Ảnh : L.Tuyết
Anh Tài hỏi thăm bà con nuôi cá lồng bè ở Bãi Giếng. Ảnh : L.Tuyết