Người tạm hoãn xuất cảnh nhưng phải đi nước ngoài chữa bệnh thì sao?

Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh Q.H
Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh Q.H
Thượng tướng Lê Quý Vương. Ảnh Q.H
Lên top