Người Sài Gòn lại “bó gối” khi trời mưa kết hợp triều cường đạt đỉnh