Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người Sài Gòn khốn khổ đối phó với triều cường