Người nông dân vay vốn ngân hàng xây cầu cho thôn bản