Người nghèo không có tiền khắc phục liệu có được đề nghị đặc xá?

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại phiên họp
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại phiên họp
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại phiên họp
Lên top