Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người lao động nghèo và ước mơ con chữ