KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19.8.1945 - 19.8.2020):

Người lãnh đạo khởi nghĩa ở Thạch Thất tháng 8.1945

Huyện Phúc Thọ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng (1985), ông Minh Tranh đứng thứ 5 ở hàng thứ hai từ phải sang. Ảnh Tư liệu
Huyện Phúc Thọ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng (1985), ông Minh Tranh đứng thứ 5 ở hàng thứ hai từ phải sang. Ảnh Tư liệu
Huyện Phúc Thọ gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng (1985), ông Minh Tranh đứng thứ 5 ở hàng thứ hai từ phải sang. Ảnh Tư liệu
Lên top