Người làm báo phải đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, Nhân dân trên từng trang viết

Toàn cảnh hội nghị tổng kết báo chí quốc gia năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh hội nghị tổng kết báo chí quốc gia năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh hội nghị tổng kết báo chí quốc gia năm 2020 tại TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top