Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người đứng đầu trong cơ quan phải gương mẫu để nhân viên noi theo

Ông Phạm Văn Hòa. Ảnh: QH
Ông Phạm Văn Hòa. Ảnh: QH