Người đứng đầu hợp tác xã cần có trái tim cống hiến cho cộng đồng

Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ảnh Quang Hiếu
Lên top