“Người đẹp” trổ tài cứu hỏa cùng lực lượng chữa cháy