Người dân vùng sạt lở Trà Leng sẵn sàng cho ngày bầu cử

Khu tái định cư mới của người dân vùng sạt lở huyện Nam Trà My. 
Ảnh: Thanh Chung
Khu tái định cư mới của người dân vùng sạt lở huyện Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Khu tái định cư mới của người dân vùng sạt lở huyện Nam Trà My. Ảnh: Thanh Chung
Lên top