Người dân Thủ đô đổ xô ra Hồ Tây tắm giải nhiệt

Lên top