Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân nhận tiền bồi thường do ô nhiễm môi trường biển