Người dân Nha Trang tham gia diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn cao tầng