Người dân Mù Cang Chải đội mưa đón thi thể bé trai bị lũ cuốn đến Lai Châu

Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Cường Ngô
Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Cường Ngô
Thi thể bé trai bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Cường Ngô