Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân mong muốn miễn giảm phí tại trạm BOT cầu Rác- Hà Tĩnh