Quảng Nam:

Người dân Hội An, du khách nắm chặt tay nhau cùng cầu nguyện năm mới an lành