Người dân Đồng Tâm đã ký tâm thư gửi lãnh đạo thành phố Hà Nội

Tâm thư của đại diện người dân xã Đồng Tâm gửi lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh Hải Nguyên
Tâm thư của đại diện người dân xã Đồng Tâm gửi lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh Hải Nguyên
Tâm thư của đại diện người dân xã Đồng Tâm gửi lãnh đạo TP. Hà Nội. Ảnh Hải Nguyên
Lên top