Người dân, doanh nghiệp đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn
Lên top