Người dân bật khóc khi viếng Fidel Castro tại Hà Nội