Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân bắt được cá trê vàng hiếm thấy ở Nghệ An