Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn:

Người có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" có thể xin từ chức

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24.10. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24.10. Ảnh: TTXVN
Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 24.10. Ảnh: TTXVN
Lên top