Người có chức vụ không được thành lập công ty sân sau

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung