Người chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế có thể bị hoãn xuất cảnh

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh: Thành Trung
Lên top