Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người chồng dùng dao cứa cổ vợ tại Đà Nẵng: “Tôi rất hối hận!“