Người chiến binh già 102 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng

Ông Hoàng Long Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Ông tính cách thật thà, chất phác, và rất trung thực như người trong gia đình nói.
Ông Hoàng Long Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Ông tính cách thật thà, chất phác, và rất trung thực như người trong gia đình nói.
Ông Hoàng Long Xuyên lần giở cuốn album ảnh gia đình. Ông tính cách thật thà, chất phác, và rất trung thực như người trong gia đình nói.
Lên top