Ngừng đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách