Ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để xử lý vi phạm hành chính?

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Ảnh: Quốc hội
Lên top