Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngư dân vớt được ví phi công và mảnh vỡ máy bay CASA 212