Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngư dân Quảng Ngãi hối hả ra khơi sau nhiều ngày nằm bờ