Ngư dân “mừng hết biết” khi liên tiếp câu được nhiều cá vàng óng ánh