Ngư dân bắt được cá mặt trăng quý hiếm nặng gần 1 tấn