Ngư dân 4 tỉnh miền Trung sẽ khai thác hải sản gần bờ