Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngốn 53 tỉ đồng chỉ cắt cỏ ở Đại lộ Thăng Long là “không thể chấp nhận“