Nghệ An:

Ngồi dự đám ma bị đạn găm vào lưng phải nhập viện cấp cứu