Ngoại trưởng Mike Pompeo ca ngợi bước tiến lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ

Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ ngày 18.12.2019. Ảnh: BNG.
Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ ngày 18.12.2019. Ảnh: BNG.
Lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ ngày 18.12.2019. Ảnh: BNG.
Lên top